Kontaktuppgifter

Boundbirsens epost: boundbirsn(a)gmail.com

Kontaktpersoner

Ordförande Kitty Abrahamsson 0407085301

Viceordförande Markus Karlsson 0400528684

Torganmälningar görs på Pargas Torgs hemsida

Kassör Elina Heliander 0405445142

Sekreterare Anna Johansson 0409691552

Christel Sonntag tfn 0400 777 997

Oskar Holmberg tfn 0400 789 411

Martin Lundström tfn 0400 432 093