Historia

Inför Finlands Eu-medlemskap var mången jordbrukare osäker om sin framtid. Allmänt ansågs jordbruket vara en belastning i Eu förhandlingarna, eftersom de kommande producentpriserna inte skulle kunna täcka produktionskostnaderna. Jordbrukarna var oroade och negativ stämning uppstod. Samtidigt kunde man konstatera att klyftan mellan producenter och konsumenter var stor, man kände inte till varandra.

Några jordbrukare funderade på att någonting borde göras, bl.a. Lasse Nummelin och Arto Köpilä i Pargas. Jordbrukarna borde piggas upp, konsumenter och producenter borde träffas: Iden till den första Boundbirsen 1994 var född. Allt fler sysslomän och kvinnor kontaktades och en förening grundades: Boundbirsens vänner r.f. Namnet härleds från tiden när bönderna kom till Pargas och handlade med hästar. Hästen var då det enda fortskaffningsmedlet och kallades Birs (Taxi) och ”parkerades” exakt på det ställe där den första Birsen ordnades. Efter den första lyckade Birsen var framtiden lite oklar, men alla ville ha fler Birsar!! Då beslöts att ett mellanår behövs för arrangörerna och Birsen ordnas vartannat år.

Grundtanken inför första birsen är fortfarande den samma. Hela landsbygden kommer till stan, visar vad vi gör, kan, våra maskiner och framförallt djuren. Det syns, hörs och doftar när Birsen ordnas. Tillika vill vi att hela familjen trivs, vi har nöjen för alla, speciellt barn.

Birsmotto: Trivs barnen, så trivs hela familjen!!

Birsen ordnar skojiga tävlingar för hela familjen, med lantbruk som grundidé (Bäss-rus, ko-rulett, kuckelikuu-Toto, kalvkakkabingo osv).

Ända sedan 1994 har Birsen varit en succé, både för producenterna och framförallt för konsumenterna. Arrangörerna, ca 200 talkoarbetare, har ställt upp i ur och skur. Alla jobbar för en gemensam sak: En lyckad birs!! Gästerna på birsen stortrivs och en viktig sak är att allt utom maten är gratis för våra besökare. Vi har haft Jokeri Pokeri Poks, Sås och kopp, Mosn Boman, hötivoli, ponnyridning, grävmaskinskörning o.s.v. För att trivas på birsen behöver våra ca 5000 – 7000 gäster inte punga ut med pengar hela tiden. Basen till vår ekonomi är våra sponsorer och vi får även medel av olika fonder (ej av EU 🙂 !) MEN FRAMFÖR ALLT MASSOR MED DUKTIGA TALKOARBETARE FRÅN HELA LANDSBYGDEN I PARGAS !!!

Boundbirsen har även valts till årets kulturhändelse i Pargas och erhållit ett pris av Pro Landsbygden i Åboland.